slide_9.png

Kalendarz liturgiczny

  

Msze Święte

w październiku 


Niedziele i święta

godz. 7:30, 9:30,
11:00 i 17:00

Dni powszednie:

poniedziałek - sobota
godz.: 6.40 i ok. 17.30

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Święta

Wiadomości diecezjalne:

Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek!

ZASADY UCZESTNICTWA:

  • Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne i rodziny.
  • Palma zgłaszana do konkursu musi być opatrzona kartką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (autorów).
  • Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane według wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak np.: pędy wierzby, suszone kwiaty, bukszpan oraz bibuły.

OCENA I NAGRODY:

Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • najwyższa palma
  • najpiękniejsza palma.

Palmy  oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

Decyzje jury są ostateczne.

Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu.

KRYTERIA OCENY:

• wysokość

• zdobienie, ogólny wygląd estetyczny, wkład pracy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Niedzielę Miłosierdzia 08.04.2018 po Mszy Świętej o godz.1100 .