ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne i rodziny.

Palma zgłaszana do konkursu musi być opatrzona kartką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (autorów).

Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane według wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak np.: pędy wierzby, suszone kwiaty, bukszpan oraz bibuły.

OCENA I NAGRODY:

Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • najwyższa palma
  • najpiękniejsza palma.

Palmy oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

Decyzje jury są ostateczne.

Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu.

KRYTERIA OCENY:

• wysokość

• zdobienie, ogólny wygląd estetyczny, wkład pracy, własnoręczne wykonanie

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Niedzielę Miłosierdzia 28.04.2019 po Mszy Świętej o godz.1100 .