slide_4.png

Kalendarz liturgiczny

  

Msze Święte


Niedziele i święta

godz. 7:30, 9:30,
11:00 i 17:00

Dni powszednie:

od poniedziałku do piątku: godz. 6:40 i 17:00

sobota (w okresie Adwentu): godz. 7.30 i 17.00

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Święta.

Plany gospodarcze, remotowe i renowacyjne

 

Dom parafialny

Kontynowanie są prace remontowe domu parafialnego. Obecnie trwają prace remontowe związane z poszerzeniem schodów i wewnętrzną toaletą. W okresie wiosenno-letnim planowana jest modernizacja i rozbudowa górnej sali. Prace związane z domem parafialnym pragniemy wykonać jeszcze w tym roku, w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i jubileuszem parafii.


Wizualizacja odnowionego domu parafialnego

dp wiz2 dp wiz1

Kościół

Na początku lutego otrzymaliśmy warunki konserwatorskie wiązane z remontem naszego kościoła

W tym roku pragniemy rozpocząć remont portalu ze schodami wejściowymi i remont bocznego wejścia do kościoła, uwzględniając pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

 

Rzeźby i obrazy

Planowana jest renowacja dużego krzyża znajdującego się przy wejściu do kościoła, figury Matki Bożej i św. Józefa

 

Kapliczka

Planowane są prace porządkowe wokół kapliczki i umieszczenie w niej tablicy upamiętniającej budowniczego kościoła i pierwszego proboszcza ks. Jana Fitaka.

Wszystkie prace będą realizowane w miarę możliwości finansowych parafii. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym prace finansowo, fachową pracą czy duchowo, serdecznie dziękuję.

Ks. Piotr Konieczny


Remonty i prace gospodarcze

Rozpoczęły się prace budowlane przy nowych sanitariatach. Nowoczesne toalety, które będą służyły także osobom niepełnosprawnym, zostaną oddane do użytku przed końcem wakacji. Do zakończenia prac można korzystać z toalet znajdujących się w salkach przy plebanii. Jest to pierwszy etap robót związanych z remontem i modernizacją budynków parafialnych. W związku z podjętymi pracami, po konsultacji z Rada Parafialną, składka z każdej drugiej niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na pokrycie kosztów tych prac. Można także wspomóc to dzieło w dowolnym czasie, zaznaczając cel złożonej ofiary: „na remont”. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i okazaną dotychczasową pomoc.

Ks. Piotr Konieczny


 

Projekt sanitariatów

TOALETY PARAFIALNE