Slider

WIZYTA DUSZPASTERSKA

- KOLĘDA 2019/2020

Ksiądz Michał :

27 XII piątek                       900 Pod Górkami, Pyrtki, Raki, Kubliny

28 XII sobota                       900   Czulaki, W Równi

30 XII poniedziałek             900 Pod Magurką (kolęda zaczyna się od ul. Magurki 19 i obejmuje ul.

                                                       Czereśniową i ul. Czapli)

2 I czwartek                         900 Groniaki, Gajni, Dolinka, Dudki, Dolina, Basiury /do p.H. Szlagora/

3 I piątek                               900 Laszczaki, Olejarze

4 I sobota                             900 Od sklepu u Gąsiorka: Kosy, Groń, Sadliki, Kępa

7 I wtorek                           1300 Wojtasy, w Bórku

8 I środa                               1300 Basiury /od p. Antoniego Kosa/, Dożaki

9 I czwartek                        1400 Majdaki, Wolfy

10 I piątek                             1430 Słowiaki, Kubice

11 I sobota                             900 Rzeka, Kasperki, Szkoła w Żarnówce

13 I poniedziałek                 1300 Pod Górą, Zątki (od państwa Gluzów)

14 I wtorek                            1300 Michalaki

15 I środa                               1300 Waleczki

16 I czwartek                         1300 Mysłajki

Ksiądz Marek:

27 XII piątek                             900 Ogórki I /ul. Zdrojowa od nr 59, ul. Orłów i ul. Polna/

28 XII sobota                           900 Składy, Fliski, Pod Las, Haraty

30 XII poniedziałek                 900 Brodek, Kamieniec /nad drogą/, Kubice

2 I czwartek                             900 Za Groble, Pagorek, Pijaki, Łazy

4 I sobota                                 900 Walusie, Bajcary, Jędrusie

7 I wtorek                            1300 Pod Cmentarzem

8 I środa                                1300     Pielesze, Duraje

9 I czwartek                         1300 Centrum, Kamieniec /do Leśniczówki/

10 I piątek                             1300 Szlagory

11 I sobota                             1300 Żarnówka Mała: Kosarzyska, Zapora, Łazki

18 I sobota                              900 Adamki

20 I poniedziałek                   1300 Młynki

21 I wtorek                             1300 Ubocz

22 I środa                               1300 Fliski /Ponikiew/, Zagroda Wojtasia

23 I czwartek                         1300 Pod Kotelnicą /od p. Łagosza/

24 I piątek                               1300 Ogórki II /ul. Okrężna od nr 35 i ul. Osiedlowa/

25 I sobota                               900 Nowy Świat

Bardzo prosimy mieszkańców danych rejonów kolędowych

o przyjazd po księdza i odwiezienie go po kolędzie (jeśli jest to możliwe).